Berita

100 Tahun Mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Senin Kliwon, 6 Februari 2012 13:57 WIB 673

Tahun 2012 ini genap 100 Tahun lalu lahirlah seorang Tokoh dan Pemimpin Besar yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.Beliau adalah almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX.Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama kecil GRM Dorodjatun.Pendidikan yang didapatnya adalah pendidikan Belanda yang menanamkan kedisiplinan yang sangat tinggi.Diawali di Sekolah Frobel (Taman Kanak-Kanak) di Bintaran,kemudian masuk ke Erste Europe Lagere School B di Secodiningratan yang juga dikenal dengan nama Sekolah Kidul Ngloji.Selanjutnya pindah ke Neutrale Europese Lagere School di Pakemweg (Jalan Kaliurang).Walaupun Beliau mendapat pendidikan Barat,jiwanya adalah seorang Manusia Jawa yang mengorbankan segala sesuatunya demi kejayaaan dan kebesaran Bangsa Indonesia ini,baik di jaman sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan.Bersama Sri Paduka Sri Paku Alam VIII beliau berdua merupakan Dwi Tunggal memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat mengayomi dan dicintai rakyatnya,serta bijak dalam mengambil keputusan.